Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti OB na načelima medicinske etike i deontologije.

Upravno vijeće Opće bolnice Dubrovnik na svojoj 40. sjednici održanoj elektronskim putem dana 27. rujna 2021. pod točkom 2. dnevnog reda donijelo je ODLUKU o imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva Opće bolnice Dubrovnik:

Dr. sc. Igor Borić, dr. med. – predsjednik etičkog povjerenstva
Ilija Jurković, dr. med. – zamjenik predsjednika

Neda Violić, bacc. med. techn. – član povjerenstva
Tomislava Sukurica, bacc. med. techn. - zamjenik člana povjerenstva

Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. – član povjerenstva
Zvonimir Curić, dr. med. – zamjenik člana povjerenstva

Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. – član povjerenstva
Miljenko Mratinović, dr. med. – zamjenik člana povjerenstva

Jakiša Lojpur, dr. med. – član povjerenstva
Damir Čokljat, dr. med. – zamjenik člana povjerenstva

don Marijan Slukan – član povjerenstva
Imam Salkan ef. Herić – zamjenik člana povjerenstva

Nives Pezer, dipl. iur. – član povjerenstva
Pavo Perić, dipl. oec. – zamjenik člana povjerenstva

Ukratko

Zadaće Etičkog povjerenstva određene su Zakonom o zdravstvenoj zašititi RH, Statutom Opće bolnice Dubrovnik te Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva.

Etičko povjerenstvo OB Dubrovnik obavlja sljedeće poslove:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OB,
 • odobrava znanstvena istraživanja u OB
 • nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OB.
 • Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu OB jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Predsjednik povjerenstva

Stjepan Duričić, dr. med., Odjel za infektologiju i dermatovenerologiju

Članovi povjerenstva

 • prim. Mario Wokaunn, dr. med., OHBP
 • Zenan Karamehmedović, dr. med., Služba internistističkih djelatnosti
 • Ivica Stojanović, dr. med., Služba kirurških djelatnosti
 • Dijana Grizelj Kalčić, dr. med., Odjel za pedijatriju
 • Zoran Tešanović, dr. med., Odjel za ginekologiju i opstetriciju
 • Jerko Ferri Certić, dr. med., Odjel za kardiologiju
 • Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med., Odjel za neurologiju
 • Marija Doršner, dr. med., Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 • prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med., Odjel za palijativnu skrb
 • Bernarda Hajdić, dr. med., Odjel za psihijatriju
 • doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., Odjel za radiologiju
 • Marina Njire Bratičević, mag. med. biochem. spec. med. biokemije i lab. medicine, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku
 • dr. sc. Igor Borić, dr. med., Odjel za patologiju i citologiju
 • Dolores Martinović, dr. med., Odjel za transfuzijsku medicinu
 • Margareta Pitlović Bačić, dr. med., Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Mare Ramadan, mag. pharm., Bolnička ljekarna
 • Odjel za nabavu
 • Kristijan Rašica, mag. ing. comp., Odjel za informatiku
 • Nine Senjo, bacc. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Marija Milić, univ. mag. admin. sanit., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Suzana Carević, bacc. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Niko Car, mag. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Glorija Šitum, mag. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn., Odjel za centralno naručivanje i bolničku administraciju
 • Nives Pezer, dipl. iur., Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Pavo Perić, dipl. oec., Odjel za ekonomsko-financijske poslove
 • Odjel za uslužne i tehničke poslove
 • Marina Matković, mag. nutr., Odjel bolničke kuhinje

Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove OB je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u OB Dubrovnik.

 • Zvonimir Curić, dr. med. specijalist onkologije - predsjednik povjerenstva
  (zamjena: Stjepan Đuričić, dr. med. specijalist infektologije)
 • Mare Ramadan, mag. pharm.
  (zamjena: Anamarija Tegletija, mag. pharm.)
 • Prim. mr. Ljiljana Betica Radić, dr. med. specijalist infektologije
  (zamjena: Antonela Salvia Miloš, dr. med. specijalist infektologije)
 • Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. specijalist neurologije
  (zamjena: Dolores Matinović, dr. med. specijalist transfuzijske medicine)
 • Mario Krželj, dr. med. specijalist opće kirurgije)
  (zamjena: Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med. specijalist hematologije)
 • Prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med. specijalist pedijatrije
  (zamjena: Diana Grizelj Kalčić, dr. med. specijalist pedijatrije)
 • Ilenia Romić, dr. med. specijalist hematologije
  (zamjena: Mario Nalbani, dr. med. specijalist onkologije)
 • Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med. specijalist pulmologije
  (zamjena: Ivana Dujmović, dr. med. specijalist pulmologije)

Povjerenstvo za stručni nadzor

 • Dr. sc. Velibor Puzović, dr. med. - predsjednik
 • Alen Tahirović, bacc. med. tehn. -član
 • Mario Krželj, dr. med. - član
 • Stjepan Đuričić, dr. med. - član
 • Ivo Bratičević - član

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

 • Stjepan Đuričić, dr. med. - predsjednik
 • Marija Doršner, dr. med. - član
 • Igor Hozić, dr. med. - član
 • Marija Krilanović, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Miljenko Ljubić, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Mato Lakić, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. - član
 • Kristina Muhoberac, dipl. med. techn. - član
 • Nine Senjo, bacc. med. techn. - član
 • Prim. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med. - član
 • Niko Car, mag. med. techn. - član