Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Stručno vijeće

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga voditelji ustrojstvenih jedinica OB Dubrovnik, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

 • Prof. dr. sc. prim. Marko Margaritoni, dr. med. – predsjednik stručnog vijeća
 • Niko Car, mag. med. techn.
 • Prim. Mario Wokaunn, dr. med.
 • Kristina Muhoberac, dipl. med. techn.
 • Stjepan Đuričić, dr. med.
 • Niko Car, mag. med. techn.
 • Nives Pezer, dipl. iur.
 • Pavo Perić, dipl. oec.
 • Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn.
 • Zenan Karamehmedović, dr. med.
 • Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr.med.
 • Mario Ilić, dr. med.
 • Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med.
 • Zvonimir Curić, dr. med.
 • Ivica Stojanović, dr. med.
 • Igor Hozić, dr. med.
 • Bernarda Hajdić, dr. med.
 • Jakiša Lopur, dr. med.
 • Prim. dr. sc. Zajim Čustović, dr. med.
 • Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med.
 • Katarina Doršner, dr. med.
 • Marija Doršner, dr. med.
 • Zoran Tešanović, dr. med.
 • Prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med.
 • Jerko Ferri Certić, dr. med.
 • Stjepan Đuričić, dr. med.
 • Prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med.
 • Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
 • Dr. sc. Igor Borić, dr. med.
 • Ana Ivanišin Barač, dr. med.
 • Mare Ramadan, mag. pharm.
 • Prof. dr. sc. prim. Velimir Lupret, dr. med.
 • Margareta Pitlović Bačić, dr. med.
 • Robert Selmani, dr.med.
 • Marina Matković, mag. nutr.
 • Dolores Martinović, dr. med.

Ukratko

Djelatnosti vijeća

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada OB, predlaže stručne temelje za program rada i razvoja OB
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti OB-a
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u OB
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u OB-u
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti OB
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada OB s financijskim mogućnostima
 • predlaže ustrojstvo unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe OB
 • razmatra potrebu stručnog usavršavanja te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno usavršavanje
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove.