Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

SUKOB INTERESA PREMA ZAKONU O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16, 114/22)

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi čl. 80 st. 2  toč. 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)  Opća bolnica Dubrovnik kao javni naručitelj, objavljuje da je u sukobu interesa u smislu odredbe članka 76 stavka 1, te članka 77  Zakona o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom: 

1. CENTAR DENTALNE MEDICINE DR. ANA BEKIĆ, Liechtensteinov put 3, Dubrovnik, OIB: 218022912928
2. DUBROVNIK SEDES d.o.o., Za Kontralovo 1, Mokošica, OIB: 03512865776