Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
Voditelj odjela Marina Matković mag. nutr. +385 (0)20 431-671 marinam@bolnica-du.hr

Ukratko o odjelu

Odjel bolničke prehrane i dijetetike sastoji se od:

 • centralne kuhinje
 • dijetalne kuhinje i prostora za slastice
 • odvojenih prostora za obradu peradi, ribe, mesa i povrća
 • ekonomskog bloka, skladišta, prostora za rashladne komore
 • kancelarija
 • bolničkog restorana
 • prostora za prihvat nečistog posuđa/strojno pranje
 • distribucije hrane
 • distribucije otpada (sakupljanje otpadnog ulja za biodizel)

Na Odjelu prehrane i dijetetike zaposlen je 31 djelatnik (Voditelj odjela, dijetetičar, voditelj kuhinje, kuhari, servirke, pomoćni radnici, ekonom/skladištar i administrator).

Prehrana bolesnika je najvažnija zadaća zaposlenika Odjela bolničke prehrane i dijetetike te zahtjeva osposobljene i stručne kadrove koji rade na izradi planova i pripremi bolničke prehrane. Zahtjevi i potrebe za dijetalnom prehranom su sve veći i sastavni su dio liječenja bolesnika te ublažavanja njihovih tegoba. Svakom bolesniku u bolnici određuje se dijeta sukladno njenoj namjeni. Kroz karakteristiku dijete data je uputa za vrstom, količinom, načinom pripreme i brojem serviranja određene hrane.

Prehrana bolesnika određena je Odlukom o standardu prehrane bolesnika u bolnicama („Narodne novine“,broj 59/15) koja u svim bolnicama na području Republike Hrvatske osigurava:

 • jednoznačno označavanje broja i vrste dijeta
 • jednoobraznu primjenu dijeta kod određenih bolesti
 • ujednačenu kvalitetu prehrane
 • sustavni razvoj i kontrolu bolničke prehrane
 • temelj za informatizaciju bolničke prehrane

Za svaku dijetu navedeni su sljedeći podaci:

 • redni broj dijete
 • naziv dijete
 • energetska vrijednost (kJ/kcal)
 • udio makronutrijenata (proteina, masti i ugljikohidrata)
 • dnevni broj obroka
 • namjena dijete
 • karakteristike dijete

Prema svom sastavu i mogućnosti korištenja koriste se:

 • osnovne dijete
 • prijelazne dijete
 • dijabetičke dijete
 • dijagnostičke dijete
 • preporuke za prehranu dojenčadi

Bolesnicima kojima zbog zdravstvenog stanja nije moguće na ovaj način odrediti dijetu, određuje se individualna dijeta kombinacijom postojećih, a kriterij za odabir bazične dijete je najstroža dijeta koja ulazi u kombinaciju. Uveden je modul „Dijetetičar” koji nam omogućava:

 • unos i održavanje podataka namirnica (jestivi dio brutto/netto, voda, energetska vrijednost u kJ i kcal, bjelančevine, masti, ugljikohidrati, alkohol, minerali, vitamini…)
 • unos i održavanje podataka receptura sa izračunom vrijednosti po prehrambenim elementima
 • unos i održavanje podataka dijeta (granične vrijednosti po prehrambenim elementima, raspored predviđenih obroka za dijetu
 • unos i održavanje podataka jelovnika (unos jelovnika za razdoblje )

Dodatne aktivnosti:

 • Putem Odjela za prehranu i dijetetiku osim prehrane bolesnika i bolničkog osoblja brinemo i za prehranu dijaliziranih bolesnika, dobrovoljnih darivatelja krvi, prehranu djece iz „Udruge dva skalina „ koja djeluje u krugu bolnice. Također organiziramo prehranu za liječnike specijaliste iz cijele Hrvatske koji su na ispomoći u našoj ustanovi. Organiziramo razne prezentacije, domjenke i stručne seminare.
 • HACCP strategija i pristup problemu higijene i zdravstvene ispravnosti namirnica. Uspješno uvođenje Haccp-a moguće je samo uz dobru organizaciju, zadovoljavajuće uvjete, sustavno provođenje odgovarajućih mjera i odgovorno ponašanje (zaštita namirnica od biološke, kemijske i fizičke kontaminacije ).
 • Edukacija, rad s pacijentima uz izdavanje pisanih uputa

Zbog promjene stila života kao i velikog napretka u tehnologiji nameće se potreba za stjecanjem novih znanja, vještina kao i za uvođenjem modernih tehnologija u svakodnevni rad.

Nacionalna strategija zdravstva usmjerava nas na podizanje atmosfere kvalitetnog obavljanja poslova i postupanja s pacijentima.

NAŠ KRAJNJI CILJ JE LIJEPO SERVIRANO TOPLO JELO SA TOČNO PROPISANOM PREHRANOM ZA SVE BOLESNIKE!
„NEKA HRANA BUDE VAŠ LIJEK, A LIJEK VAŠA HRANA!“

PREHRAMBENE SMJERNICE
ULOGA PREHRANE U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
DIJETOTERAPIJA KOD BOLESTI BUBREGA
DIJETOTERAPIJA KOD BOLESTI JETRE
DJETOTERAPIJA KOD ŠEĆERNIH BOLESTI
DIJETOTERAPIJA KOD ULKUSA
DIJETOTERAPIJA KOD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA
DIJETOTERAPIJA KOD DIVERTIKULOZE CRIJEVA