Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
VODITELJ ODJELA Niko Car mag. med. techn. nikoc@bolnica-du.hr

Djelatnici

Niko Car, mag. med. techn. kontrola bolničkih infekcija
Marija Milić, univ. mag. admin. sanit. viši stručni savjetnik za kvalitetu
Suzana Carević, mag. med. techn. viši stručni savjetnik za kvalitetu
Nine Senjo, bacc. med. techn. sestra za kontrolu bolničkih infekcija
Glorija Šitum, mag. med. techn. viši stručni savjetnik za edukaciju
Katarina Pozniak, med. techn. vanjski pacijenti
Ana Jupek, med. techn. vanjski pacijenti

Ukratko o odjelu

Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente kao ustrojstvena jedinica OB Dubrovnik obavlja poslove edukacije zaposlenika, poslove stalnog poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite u bolnici, sigurnosti i prava pacijenta, rješavanje prigovora i pritužbi pacijenata te prevenciju i kontrolu sprječavanja i suzbijanja bolničkih infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi. Osim navedenih poslova u Odjelu medicinske sestre obavljaju administrativne poslove u vezi vanjskih pacijenta (pacijenti koje u OB Dubrovnik upućuju vanjske suradne ustanove, pacijenti trećih zemalja, pacijenti bez osiguranja i EU zdravstvene kartice).