Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove Nives Pezer dipl. iur. +385 (0)20 431-510 nivesp@bolnica-du.hr
Viši stručni savjetnik za pravne poslove Daria Vujević mag. iur. +385 (0)20 431-867 dariav@bolnica-du.hr

Pisarnica

Tel: +385 (020) 431-679
E-mail: pisarnica@bolnica-du.hr

Ukratko o odjelu

Obavlja i uređuje poslove iz područja uredskog poslovanja, opće i pravne poslove, vodi stručne i administrativne poslove za potrebe upravnih tijela Bolnice i za potrebe raznih povjerenstava, te poslove arhiviranja. Sudjeluje u izradi općih i normativnih akata, odluka vezanih uz radno-pravne odnose, kao i ugovora, prati propise i brine o njihovoj primjeni. U djelokrugu rada je sastavljanje žalbi, prigovora, odgovora na tužbe, ovršnih prijedloga i ostalih podnesaka, dopisa i pismena za sud i nadležna tijela, izrada odluka vezanih za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, izdavanje medicinske dokumentacije.

Odsjek za kadrovske poslove

VODITELJ ODSJEKA ZA KADROVSKE POSLOVE

Kristijana Radić
Tel: +385 (020) 431-749
E-mail: radick@bolnica-du.hr

VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE

Gordana Hezonja
Tel: +385 (020) 431-746
E-mail: kadrovska@bolnica-du.hr

KADROVSKI REFERENT

Jadranka Jano
Tel: +385 (020) 431-746
E-mail: kadrovska@bolnica-du.hr

Ukratko o odsjeku

Vodi kadrovsku evidenciju svih zaposlenih osoba, obavlja sve poslove vezane za zasnivanje, prestanak i promjenu radnog odnosa, prijave radnika, promjene i odjave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izrađuje plan godišnjeg odmora, unošenje kadrovskih podataka u sustav centralnog obračuna plaća, vođenje dokumentacije za izdavanje smart kartica za medicinske djelatnike, izdavanje uputnica za liječničke preglede za procjenu radne sposobnosti radnika.

U odsjeku su objedinjeni svi administrativni poslovi u vezi s prijemom i organizacijom ljudskih potencijala, rješavanje zahtjeva radnika, izdavanje potvrda iz radnog odnosa, vođenje zakonski propisanih kadrovskih evidencija.