Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
VODITELJ ODJELA Margareta Pitlović Bačić dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije margaretap@bolnica-du.hr
GLAVNI FIZIOTERAPEUT Anka Kirola bacc. fizioterapije anam@bolnica-du.hr

Liječnici

Margareta Pitlović Bačić dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Ranka Popovac Škoda dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Anamarija Cvitanović Brljević dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Mirna Kalombo Mbuyi dr. med. specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije

KONTAKT ZA NARUDŽBE

UTORAK - SRIJEDA - ČETVRTAK - PETAK
12:00 - 14:00
Administracija: +385 (020) 431-776
E-mail: fizmed@bolnica-du.hr

PRIORITETNI TERMINI: TERMINI ZA DJECU, STANJA KANON PRIJELOMA I OPERACIJA TE AKUTNE NEUROLOŠKE BOLESTI

Ukratko o odjelu

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je organiziran u više radilišta prema specifičnostima provođenja rehabilitacije. Nalazi se u prizemlju objekta E.
Na Odjelu su specijalističke ambulante u kojima rade specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine.
Provodi se UZV dijagnostika lokomotornog sustava.
Neurorazvojna ambulanta radi tri puta tjedno. U neurorazvojnoj ambulanti preglede i procjenu neurorizične djece i djece s neurorazvojnim odstupanjima provode fizijatrice educirane u Vojta dijagnostici i Bobath konceptu. Neurorazvojnu terapiju provode tri više fizioterapeutice, educirane u provođenju NRT po Bobath konceptu.
U suradnji s ginekološkim odjelom provodi se tečaj priprema trudnica za porod, a na odjelu se educira rodilje “baby handlingu”.
Provodi se kineziterapija skolioza po Schroth metodi u dvorani posebno opremljenoj za kineziterapiju skolioza.
Kardiološka rehabilitacija provodi se pod nadzorom educiranih fizioterapeuta u suradnji s Odjelom za kardiologiju.
Za rehabilitaciju pacijenata s inkontinencijom uz medicinske vježbe i edukaciju bolesnika koristimo i stolicu za magnetnu stimulaciju mišića zdjeličnog dna.
Neurološka rehabilitacija provodi se individualnom medicinskom gimnastikom, a velika nam je pomoć sprava za vježbanje ” Thera Vital”.
Fizioterapeuti rade u dvije smjene, izmjenjujući se s radom na ostalim bolničkim odjelima, gdje provode kineziterapiju ležećih bolesnika, posebno ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i kirurških bolesnika.
Odjel je opremljen dvoranom za kineziterapiju, aparatima za elektroterapiju, terapijskim ultrazvukom, laserom, magnetom, udarnim valom, stolom za trakciju kralježnice, stolom za rehabilitaciju šake i Thera Vitalom.