Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
v.d. VODITELJ ODJELA Marina Njire Bratičević mag. med. biochem. spec. med. biokemije i lab. medicine marinan@bolnica-du.hr
Kontakti
+385 (0)20 431-639 Administracija
+385 (0)20 431-640 Hematologija

Specijalisti medicinske biokemije

  • Marina Njire Bratičević, specijalist med. biokemije i lab. med.
  • Ojdana Đurović, specijalist med. biokemije i lab. med.
  • Diana Ljubimir, specijalist med. biokemije i lab. med.
  • Maja Kuštro, specijalist med. biokemije i lab. med.
  • Ana Stanić, specijalist med. biokemije i lab. med.
  • Nikolina Čolan, specijalizant med. biokemije i lab. med.

Radno vrijeme

Naručivanje pacijenata i informacije

E-mail: narudzba.laboratorij@bolnica-du.hr
Telefon: 431-639
Osobno: radnim danom od 10:30 do 13:00
Prijem pacijenata: radnim danom od 07:30 do 09:30
Preuzimanje nalaza: radnim danom od 10:30 do 13:00
Prijem hitnih uzoraka: od 00:00 do 24:00

Ukratko o odjelu

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku organizacijska je jedinica Opće bolnice Dubrovnik sa osnovnom djelatnošću medicinsko laboratorijske dijagnostike iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologije i imunologije te analitičke toksikologije.

Laboratorijski program obuhvaća širok spektar pretraga u krvi, likvoru, mokraći, stolici i punktatima koje se izrađuju suvremenim metodama i tehnologijama u skladu sa zahtjevima dobre laboratorijske prakse. Informatizacija putem bolničkog (BIS) i laboratorijskog (LIS) informatičkog sustava unapređuje organizaciju laboratorijskog rada. Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada te sudjelovanjem u nacionalnom i međunarodnom programu kontrole kvalitete rada. Odjel za laboratorijsku dijagnostiku kroz dugogodišnji rad razvija sustav upravljanja kvalitetom sukladno odredbama norme HRN EN ISO 15189.

Uz temeljni stručni rad, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku sudjeluje u edukaciji svih profila laboratorijskog osoblja što uključuje laboratorijske tehničare, prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistre medicinske biokemije i specijalizante medicinske biokemije i laboratorijske medicine.