Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
VODITELJ ODJELA Doc. dr. sc. Velibor Puzović dr. med. specijalist patologije i sudske medicine veliborp@bolnica-du.hr
GLAVNI MED. LAB. ING. Karmela Kresić bacc. med. lab. dg. karmelak@bolnica-du.hr

Liječnici

Doc. dr. sc. Velibor Puzović dr. med. specijalist patologije i sudske medicine
Zdenko Njirić dr. med. specijalist patologije
Ilija Jurković dr. med. specijalist patologije
Ana Ivanišin Barać dr. med. specijalist kliničke citologije
Svetlana Ančić Kulušić dr. med. specijalist kliničke citologije

Radno vrijeme

PON – PET
07:30 – 15:30
Prosektura/mrtvačnica, radi i neradnim danom i blagdanom od 08:00 - 10:00
Tel: +385 (020) 431–574 administracija (patologija)
Tel: +385 (020) 431–575 prosektura/mrtvačnica

Rad sa strankama

PON – PET
08:00 – 14:00

Naručivanje pacijenata (citologija)
Tel: +385 (020) 431–611 od 12:00 – 14:00 sati

Ukratko o odjelu

Na Odjelu za patologiju i citologiju obavlja se rutinska dijagnostika u histološkoj i citološkoj analizi humanih stanica i tkiva, uključujući i intraoperativnu (ex tempore) dijagnostiku te histokemiju. Osim rutinskih, vrše se i dodatne dijagnostičke pretrage na najsuvremenijim uređajima za dijagnostiku, prvenstveno u području imunohistokemije i imunocitokemije, kojima se utvđuje porijeklo i priroda bolesti, te određuju brojni onkološki prognostički i prediktivni čimbenici.

Odjel za patologiju i citologiju ima šest specijalista i to četiri specijalista patološke anatomije i dva specijalista kliničke citologije, koji osim kliničkog rada obavljaju znanstvenu i obrazovnu djelatnost u sklopu Sveučilišta u Dubrovniku.

U sklopu odjela je i jedna od najsuvremenijih prosektura u Hrvatskoj, u kojoj se obdukcijskom dijagnostikom otkrivaju bolesti i ozljede, koje su dovele do smrtnog ishoda, te mehanizmi njihovog nastanka.