Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
Voditelj odjela doc. dr. sc. Vilma Kosović dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije vilmak@bolnica-du.hr
Glavni inženjer Jozo Prcela univ. mag. rad. techn. radiologija@bolnica-du.hr

Liječnici

doc. dr. sc. Vilma Kosović dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
Darko Miović dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
Linda Žuljević dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka
Božo Ćurčija dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. neuroradiologije
Mirza Spahić dr.med. spec. radiologije, subspec. neuroradiologije
Andrej Stipanović dr. med. specijalist kliničke radiologije
Dijana Arapović Slavić dr.med. spec.radiologije. subspec. neuroradiologije
Marko Miletić dr. med. specijalist kliničke radiologije
Iva Bendiš dr. med. specijalist kliničke radiologije
Đorđijana Macanović dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Marina Biočić, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Katarina Ivandić dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Frano Perić dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Marijana Rešetar dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Ivana Mešin dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Jukić Klara dr. med. specijalizant kliničke radiologije

Ukratko o odjelu

Organizacija rada Službe za radiološku dijagnostiku, radom je bazirana na osam dijagnostičkih područja, te u potpunosti digitalizirana i povezana preko Zavoda za telemedicinu sa svim važnijim kliničkim zavodima.

DIJAGNOSTIČKA PODRUČJA

 • Dvije RTG klasične dijagnostike za radiografiju
 • Dijaskopija s nadogradnjom za rad DSA (angiografija), 2017.g.
 • Mamografija
 • Deznitometrija
 • Koronarografija
 • MSCT dijagnostika
 • MR dijagnostika
 • UZV – dojke i abdomena

DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI

 • Koronarografija
 • Klasična radiografija
 • Mamografija
 • Deznitometrija
 • IVU
 • Pasaža jednjaka
 • Dijaskopija
 • Irigografija
 • MSCT angiografija kao i ostale pretrage iz opisa djelatnosti dijagnostike
 • MR – sve pretrage iz opisa djelatnosti
 • UZV abdomena i dojke /punkcije/