Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
dr. med. Davor Grilec specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
Kontakti
+385 (0)20 431-582 Telefon za narudžbe

Narudžbe

Svakim radnim danom: 07:00 – 15:00

Psihologija

PSIHOLOG

Maja Hatvalić Capurso, mag. psihologije, kognitivno-bihevioralni terapeut
E-mail: majah@bolnica-du.hr

Petra Kvartuč, mag. psihologije
E-mail: petrak@bolnica-du.hr

Katarina Gjenero, mag. psihologije
E-mail: katarinagj@bolnica-du.hr

Radno vrijeme s pacijentima

08:00 - 20:00

POSTUPCI U OKVIRU PSIHOLOŠKE OBRADE ILI TRETMANA DJECE/ADOLESCENATA I NJIHOVIH RODITELJA / SKRBNIKA

 • Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dob
 • Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dob – WISC-IV-HR
 • Psihodijagnostika poremećaja iz spektra autizma – opservacijski protokol ADOS-2
 • Psihološko savjetovanje djeteta/adolescenta
 • Psihološko savjetovanje roditelja/skrbnika
 • Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak ili drugi stresni događaj
 • Psihološki tretman kompleksne traume
 • Tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
 • Individualna psihoterapija po principu kognitivno-bihevioralne terapije
 • Grupna psihoterapija

ADOLESCENTI, COVID-19 I MENTALNO ZDRAVLJE ISTRAŽIVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Edukacijska rehabilitacija

Edukacijski rehabilitator

Marina Vučković Matić, mag. rehab. educ.
E-mail: marinavuc@bolnica-du.hr

Hana Sinanović Miljić, mag. rehab. educ.
E-mail: hanas@bolnica-du.hr

Radno vrijeme s pacijentima

Ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 - 14:00
Utorak, četvrtak: 14:00 - 20:00

POSTUPCI KOJI SE OBAVLJAJU U OKVIRU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKE OBRADE ILI TRETMANA

 • Inicijalna edukacijsko- rehabilitacijska obrada – dojenačka i predškolska dob djeteta
 • Inicijalna edukacijsko rehabilitacijska obrada – školska dob djeteta
 • Kontrolna edukacijsko rehabilitacijska obrada
 • Rana terapijska stimulacija
 • Terapijska stimulacija i rehabilitacija
 • Kognitivna strategija učenja djece s teškoćama u učenju
 • Edukacijsko rehabilitacijsko savjetovanje roditelja/staratelja

INDIVIDUALNI PROGRAMI EDUKACIJSKOG REHABILITATORA, OVISNO O POTREBAMA DJETETA

 • vježbe koncentracije i pažnje
 • vježbe grafomotorike i fine motorike ruku
 • vježbe okulomotorne koordinacije
 • vježbe za razvoj vizualne, auditivne percepcije
 • vježbe za razvoj pamćenja
 • razvoj vještina čitanja i pisanja
 • razvoj komunikacije -vještina stvaranja pojmova, gramatički ispravan govor, bogaćenje rječnika
 • razvoj spoznaje - razlikovanje odnosa među predmetima, pojam količine, razumijevanje apstraktnih pojmova
 • poticanje usvajanja matematičkih pojmova
 • razvoj emocionalnog i socijalnog ponašanja

Radna terapija

Gabrijela Mustapić, bacc. occup. th, bacc. physioth., SI terapeut
E-mail: gabrijelam@bolnica-du.hr

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE: provodi se u posebno opremljenoj sobi koja nudi djetetu određene podražaje u sigurnom i zanimljivom okruženju. Djetetu se u zaštićenom okviru daje mogućnost osjećaja osjetilnih iskustava i njihovo zajedničko povezivanje. Dijete je ono koje bira aktivnost, a terapeut ga u tome prati. Terapija se odvija kroz igru jer je igra djeci osnovna aktivnost i potiče interakciju.

RADNA TERAPIJA: cilj radne terapije je omogućiti djeci sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života kao što su: samozbrinjavanja (hranjenje, osobna higijena oblačenje...), produktivnost, provođenje slobodnog vremena. Radni terapeut provodi i vježbe za finu i grubu motoriku te grafomotoriku, kao i vježbe za koncentraciju i pamćenje.

RADNOTERAPIJSKA PROCJENA I ANALIZA: izvođenje aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena, radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života.

NEUROFEEDBACK TRENING: neinvazivna metoda, vrsta biofeedback-a, kojom se postupno utječe na poboljšanje funkcije mozga.

Fonetska jedinica

FONETIČAR

Mihaela Runje, mag. educ. art. orator.
E-mail: ivamd@bolnica-du.hr