Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
Voditelj odjela Zenan Karamehmedović dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije zenank@bolnica-du.hr
Dodatni kontakti
+385 (0)20 431-747 Internistička intezivna
+385 (0)20 431-725 Administracija
+385 (0)20 431-786 Centar za dijabetologiju
+385 (0)20 431-634 Hematološka / nefrološka ambulanta
Glavna sestra Ana Lubina bacc. med. techn. analu@bolnica-du.hr

Liječnici

Mr. sc. Sanja Mlinarić-Vrbica dr. med. med. specijalist opće interne medicine, subspec. endokrinologije i dijabetologije
Elizabeta Ćorović Arneri dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. hematologije
Ilenia Romić dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. hematologije
Anja Barač dr. med. specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Mihaela Kešelj Vulić dr. med. specijalist hematologije
Marija Njirić dr. med. specijalizant hematologije
Juraj Obradović dr. med. specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Vanjski suradnici

Prof. dr. sc. Maja Radman, dr. med. specijalist endokrinologije i dijabetologije
Mr. sc. Alica Posavi-Antonović, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. endokrinologije i dijabetologije

Ukratko o odjelu

Odjel za opću internu medicinu obuhvaća nekoliko djelatnosti: endokrinologija i dijabetologija, hematologija, nefrologija i opća internistička patologija.

Odjel je smješten na trećem katu objekta D.

Odjel za opću internu medicinu ima kapacitet od 6 soba i 17 bolesničkih kreveta.

Na Odjelu za opću internu medicinu obrađuju se i liječe bolesnici oboljeli od šećerne bolesti i ostale endokrinološke patologije (bolesti štitnjače, nadbubrežne žlijezde, hipofize), beningnih i malignih hematoloških bolesti (anemija, kronične i akutne leukemije, limfomi), pacijenti sa arterijskom hipertenzijom, bolestima bubrega (upalne, imunološke bolesti), stanjem nakon transplatacije bubrega i komplikacijama dijaliznih postupaka.

U sklopu Odjela je i prostor Hematološke i dnevne bolnice koji obuhvaća 2 sobe i to je mjesto gdje se rade dodatne dijagnostičke pretrage: citopunkcija koštane srži, biopsija kosti, uzimaju se uzorci krvi i aspirata koštane srži koji se šalju na analizu na Klinike u Zagrebu i Splitu (citogenetika, FISH, PCR ) te endokrinološka dnevna bolnica kroz koju se ordinira dijagnostika i terapija.

Poliklinički dio obuhvaća hematološku i nefrološku ambulantu koje se nalaze u prizemlju uz ostale ambulante te Centar za dijabetes gdje se uz preglede pacijenata oboljelih od šećerne bolesti i drugih endokrinoloških oboljenja radi kontinuirana edukacija dijabetičara o načinu pravilne ishrane i načinu davanja inzulinske terapije i radi se UZV štitnjače te UZV CD krvnih žila periferije.