Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
VODITELJ ODJELA Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije marijob@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA Neda Violić bacc. med. techn. nedavi@bolnica-du.hr

Liječnici

Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Jakiša Lojpur dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Neđo Hadžibulić dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Đivo Brailo dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Marko Golubović dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Dr. sc. Nenad Šešić dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije i ortopedije
Ivan Benčić dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Gor Asatryan dr. med. specijalist opće kirurgije
Matej Miloš dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Nikola Vujnović dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Marko Moretti dr. med. specijalizant ortopedije i traumatologije

Ukratko o odjelu

Organizacija rada na odjelu podjeljena je na ortopedsku i traumatološku patologiju. Najčešći operacijski zahvati koji se izvode u okviru ortopedske domene su TEP-koljena i kuka, dok traumatološki dio skrbi obuhvaća traume lokomotornog sustava.

Ambulantni rad pruža usluge pregleda i kontrole pacijenata te postavljanje i izmjenu ortoza, longeta i gipsa. Ambulanta je opremljena kvalitetnim UZV uređajem, na kome se vrše pregledi lokomotornog sustava i pregled kukova novorođenčadi i male djece.