Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja i nadzire rad Opće Bolnice Dubrovnik.

Predsjednik

Želimir Bosnić, mr. pharm. spec.

Član, predstavnik osnivača

Ivica Stojanović, dr. med.

Član, predstavnik osnivača

Maro Vodopić, dr. med.

Član, predstavnik osnivača

Ivan Kozina

Član, predstavnik radnika imenovan od Stručnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik

Prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med.

Član, predstavnik radnika, imenovan od Radničkog vijeća Opće bolnice Dubrovnik

Ivan Večerin, dipl. med. techn.

Član, predstavnica Vlade Republike Hrvatske

Sibila Žabica, dipl.oec.

Stručno vijeće

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga voditelji ustrojstvenih jedinica OB Dubrovnik, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

 • Prof. dr. sc. prim. Marko Margaritoni, dr. med. – predsjednik stručnog vijeća
 • Niko Car, mag. med. techn.
 • Prim. Mario Wokaunn, dr. med.
 • Kristina Muhoberac, dipl. med. techn.
 • Stjepan Đuričić, dr. med.
 • Niko Car, mag. med. techn.
 • Nives Pezer, dipl. iur.
 • Pavo Perić, dipl. oec.
 • Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn.
 • Zenan Karamehmedović, dr. med.
 • Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr.med.
 • Mario Ilić, dr. med.
 • Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med.
 • Zvonimir Curić, dr. med.
 • Ivica Stojanović, dr. med.
 • Igor Hozić, dr. med.
 • Bernarda Hajdić, dr. med.
 • Jakiša Lopur, dr. med.
 • Prim. dr. sc. Zajim Čustović, dr. med.
 • Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med.
 • Katarina Doršner, dr. med.
 • Marija Doršner, dr. med.
 • Zoran Tešanović, dr. med.
 • Prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med.
 • Jerko Ferri Certić, dr. med.
 • Stjepan Đuričić, dr. med.
 • Prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med.
 • Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
 • Dr. sc. Igor Borić, dr. med.
 • Ana Ivanišin Barač, dr. med.
 • Mare Ramadan, mag. pharm.
 • Prof. dr. sc. prim. Velimir Lupret, dr. med.
 • Margareta Pitlović Bačić, dr. med.
 • Robert Selmani, dr.med.
 • Marina Matković, mag. nutr.
 • Dolores Martinović, dr. med.

Ukratko

Djelatnosti vijeća

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada OB, predlaže stručne temelje za program rada i razvoja OB
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti OB-a
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u OB
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u OB-u
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti OB
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada OB s financijskim mogućnostima
 • predlaže ustrojstvo unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe OB
 • razmatra potrebu stručnog usavršavanja te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno usavršavanje
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove.

Voditelji odjela

Služba internističkih djelatnosti

PROČELNIK SLUŽBE

Zenan Karamehmedović, dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije

ODJEL ZA OPĆU INTERNU MEDICINU

Zenan Karamehmedović, dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije

ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU

Zenan Karamehmedović, dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije

ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU

ODJEL ZA ONKOLOGIJU

Zvonimir Curić, specijalist onkologije i radioterapije

ODJEL ZA PULMOLOGIJU

Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. pulmologije

Služba kirurških djelatnosti

PROČELNIK SLUŽBE

Ivica Stojanović, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. abdominalne (digestivne) kirugije

CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM

Gl. sestra: Stella Ledinić, bacc. med. techn.

ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU KIRURGIJU

Ivica Stojanović, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. abdominalne (digestivne) kirugije

ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU

Robert Selmani, dr. med. specijalist opće i plastične kirurgije

ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU

Prof. dr. sc. Velimir Lupret, dr. med. specijalist neurokirurgije

ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU

Izv. prof. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije, subspec. za stražnji segment oka

ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU

Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije

ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije

ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

atarina Doršner, dr. med. specijalist otorinolaringologije, subspec. fonijatrije

ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I KIRURGIJU DOJKE

Izv. prof. prim. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. plastične kirurgije

ODJEL ZA UROLOGIJU

Prim. dr. sc. Zajim Čustović, dr. med. specijalist urologije, subspec. urološke onkologije

Samostalne ustrojstvene jedinice

ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU

Marija Doršner, dr. med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, subspec. intenzivne medicine

ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Zoran Tešanović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije

ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU, DERMATOVENEROLOGIJU

Stjepan Đuričić, dr. med. specijalist infektologije

ODJEL ZA KARDIOLOGIJU

Ferri-Certić Jerko, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije

ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Marina Njire Bratičević, mag. med. biochem. spec. med. biokemije i lab. medicine

ODJEL ZA NEUROLOGIJU

Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. specijalist neurologije, subspec. neuroimunologije

ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB

Prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspec. intenzivne medicine

ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

Dr. sc. Igor Borić, dr. med. specijalist patologije i sudske medicine

ODJEL ZA PEDIJATRIJU

Dijana Grizelj Kalčić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec pedijatrijske kardiologije

ODJEL ZA PSIHIJATRIJU

Bernarda Hajdić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

ODJEL ZA RADIOLOGIJU

Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije

ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Dolores Martinović, dr. med. specijalist transfuzijske medicine

OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM

Marko Marinović, dr. med. specijalist hitne medicine

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE

Davor Grilec, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije

BOLNIČKA LJEKARNA

Mare Ramadan, mag. pharm.

Nemedicinske djelatnosti

ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJATETIKE

Marina Matković, mag. nutr.

ODJEL ZA CENTRALNO NARUČIVANJE I BOLNIČKU ADMINISTRACIJU

Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn.

ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE

Ivana Čupić, dipl. oec.

ODJEL ZA NABAVU I EU FONDOVE I PROJEKTE

Viši stručni savjetnik za nabavu i EU fondove i projekte: Luce Pećar, dipl. oec.

ODJEL ZA USLUŽNE I TEHNIČKE POSLOVE

ODJEL ZA INFORMATIKU

ODJEL ZA KAVALITETU, EDUKACIJU, SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I VANJSKE PACIJENTE

Niko Car, mag. med. techn.

ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Nives Pezer, dipl. iur.

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti OB na načelima medicinske etike i deontologije.

Upravno vijeće Opće bolnice Dubrovnik na svojoj 40. sjednici održanoj elektronskim putem dana 27. rujna 2021. pod točkom 2. dnevnog reda donijelo je ODLUKU o imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva Opće bolnice Dubrovnik:

Dr. sc. Igor Borić, dr. med. – predsjednik etičkog povjerenstva
Ilija Jurković, dr. med. – zamjenik predsjednika

Neda Violić, bacc. med. techn. – član povjerenstva
Tomislava Sukurica, bacc. med. techn. - zamjenik člana povjerenstva

Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. – član povjerenstva
Zvonimir Curić, dr. med. – zamjenik člana povjerenstva

Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. – član povjerenstva
Miljenko Mratinović, dr. med. – zamjenik člana povjerenstva

Jakiša Lojpur, dr. med. – član povjerenstva
Damir Čokljat, dr. med. – zamjenik člana povjerenstva

don Marijan Slukan – član povjerenstva
Imam Salkan ef. Herić – zamjenik člana povjerenstva

Nives Pezer, dipl. iur. – član povjerenstva
Pavo Perić, dipl. oec. – zamjenik člana povjerenstva

Ukratko

Zadaće Etičkog povjerenstva određene su Zakonom o zdravstvenoj zašititi RH, Statutom Opće bolnice Dubrovnik te Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva.

Etičko povjerenstvo OB Dubrovnik obavlja sljedeće poslove:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OB,
 • odobrava znanstvena istraživanja u OB
 • nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OB.
 • Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu OB jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Predsjednik povjerenstva

Stjepan Duričić, dr. med., Odjel za infektologiju i dermatovenerologiju

Članovi povjerenstva

 • prim. Mario Wokaunn, dr. med., OHBP
 • Zenan Karamehmedović, dr. med., Služba internistističkih djelatnosti
 • Ivica Stojanović, dr. med., Služba kirurških djelatnosti
 • Dijana Grizelj Kalčić, dr. med., Odjel za pedijatriju
 • Zoran Tešanović, dr. med., Odjel za ginekologiju i opstetriciju
 • Jerko Ferri Certić, dr. med., Odjel za kardiologiju
 • Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med., Odjel za neurologiju
 • Marija Doršner, dr. med., Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 • prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med., Odjel za palijativnu skrb
 • Bernarda Hajdić, dr. med., Odjel za psihijatriju
 • doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., Odjel za radiologiju
 • Marina Njire Bratičević, mag. med. biochem. spec. med. biokemije i lab. medicine, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku
 • dr. sc. Igor Borić, dr. med., Odjel za patologiju i citologiju
 • Dolores Martinović, dr. med., Odjel za transfuzijsku medicinu
 • Margareta Pitlović Bačić, dr. med., Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Mare Ramadan, mag. pharm., Bolnička ljekarna
 • Odjel za nabavu
 • Kristijan Rašica, mag. ing. comp., Odjel za informatiku
 • Nine Senjo, bacc. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Marija Milić, univ. mag. admin. sanit., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Suzana Carević, bacc. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Niko Car, mag. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Glorija Šitum, mag. med. techn., Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
 • Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn., Odjel za centralno naručivanje i bolničku administraciju
 • Nives Pezer, dipl. iur., Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Pavo Perić, dipl. oec., Odjel za ekonomsko-financijske poslove
 • Odjel za uslužne i tehničke poslove
 • Marina Matković, mag. nutr., Odjel bolničke kuhinje

Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove OB je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u OB Dubrovnik.

 • Zvonimir Curić, dr. med. specijalist onkologije - predsjednik povjerenstva
  (zamjena: Stjepan Đuričić, dr. med. specijalist infektologije)
 • Mare Ramadan, mag. pharm.
  (zamjena: Anamarija Tegletija, mag. pharm.)
 • Prim. mr. Ljiljana Betica Radić, dr. med. specijalist infektologije
  (zamjena: Antonela Salvia Miloš, dr. med. specijalist infektologije)
 • Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. specijalist neurologije
  (zamjena: Dolores Matinović, dr. med. specijalist transfuzijske medicine)
 • Mario Krželj, dr. med. specijalist opće kirurgije)
  (zamjena: Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med. specijalist hematologije)
 • Prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med. specijalist pedijatrije
  (zamjena: Diana Grizelj Kalčić, dr. med. specijalist pedijatrije)
 • Ilenia Romić, dr. med. specijalist hematologije
  (zamjena: Mario Nalbani, dr. med. specijalist onkologije)
 • Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med. specijalist pulmologije
  (zamjena: Ivana Dujmović, dr. med. specijalist pulmologije)

Povjerenstvo za stručni nadzor

 • Dr. sc. Velibor Puzović, dr. med. - predsjednik
 • Alen Tahirović, bacc. med. tehn. -član
 • Mario Krželj, dr. med. - član
 • Stjepan Đuričić, dr. med. - član
 • Ivo Bratičević - član

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

 • Stjepan Đuričić, dr. med. - predsjednik
 • Marija Doršner, dr. med. - član
 • Igor Hozić, dr. med. - član
 • Marija Krilanović, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Miljenko Ljubić, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Mato Lakić, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. - član
 • Kristina Muhoberac, dipl. med. techn. - član
 • Nine Senjo, bacc. med. techn. - član
 • Prim. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med. - član
 • Niko Car, mag. med. techn. - član