Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
VODITELJ ODJELA Ferri-Certić Jerko dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije jerkof@bolnica-du.hr
Dodatni kontakti
+385 (0)20 431-772 Kardiorehabilitacija
GLAVNI TEHNIČAR Bruno Mihatović mag. med. techn. brunom@bolnica-du.hr

Liječnici

Ferri-Certić Jerko dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
Prim. dr. sc. Antun Car dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
Stanka Koncul Stojanović dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
Damir Čokljat dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
Pero Markunović dr. med. specijalist kardiologije
Dino Džamastagić dr. med. specijalist kardiologije
Barbara Obradović dr. med. specijalizant kardiologije
Danijel Jovetić dr. med. specijalizant kardiologije
Nikolina Jupek dr. med. specijalizant kardiologije

Ukratko o odjelu

Odjel kardiologije s koronarnom intezivnom jedinicom jedan od najvećih odjela u našoj ustanovi. Do 01.srpnja, 2017. godine, odjel je po unutarnjem ustroju pripadao Službi za interne bolesti, danas funkcionira kao samostalan odjel s novom organizacijom rada kao i kontinuiranim nastojanjima usmjerenim prema napretku u struci. Na godišnjoj razini hospitalizira se oko 1300 bolesnika. U prostorima predviđenim za koronarografijske zahvate učini se oko 500 koronarografija, 250 perkutanih koronarnih intervencija od čega 105 u akutnom koronarnom sindromu, te se implantira oko 100 trajnih elektrostimulatora srca. U polikliničkom dijelu i manjim dijelom na odjelu godišje se napravi 3 600 ehokardiografskih pregleda, od čega 180 transezogafijskih. Nadalje, na dijagnostičke preglede statistički podaci se odnose na 1 600 holter EKG-a, 1500 ergometrijskih testiranja, 635 doplera perifernih arterija te 400 kontrola elektrostimulatora srca. U ambulantnom dijelu godišnje se obavi u prosjeku 5000 pregleda.

– Odjel kardiologije raspolaže sa 4 sobe tj. ukupno 16 kreveta. Na odjelu se opserviraju i liječe bolesnici iz domene kardiološke patologije (aritmije,elektrostimulacija srca, bolesti perifernih arterija i vena, srčano popuštanje, valvularna patologija).

– Koronarna jedinica opremljena je s modernim monitoringom u kojoj se nalazi 6 bolesničkih kreveta uz dodatna 2 kreveta u postkoronarnoj skrbi. U sklopu jedinice nalazi se na raspolaganju uređaj za ehokardiografski pregled.
Kao zasebna jedinica posljednjih godina ustrojena je Dnevna bolnica u sklopu koje je omogućeno zbrinjavanje bolesnika kojima je potrebna jednodnevna bolnička skrb. U okviru rada Dnevne bolnice moguće je uraditi neinvazivne dijagnostičke metode iz područja kardiologije kao i dijagnostičku koronarnu ateriografiju.

Važno je napomenuti i rad Laboratorija za intervencijsku kardiologiju pri kojem rade dva liječnika i pet medicinskih djelatnika. Od 2013. godine oragniziran je rad 24/7 pripravnosti gdje se uz elektivne dijagnostičke postupke rade i hitni zahvati u akutnom koronarnom sindromu sukladno važećim smjernicama i standardima.

Zahvaljujući uspostavljenoj suradnji s vanjskim ustanovama te poglavito s Klinikom za kardijalnu kirurgiju KBC Zagreb i Zavodom za kardijalnu kirurgiju KBC Split bolesnike u optimalnom vremenu upućujemo na kardiokirurško liječenje. Preoperativna konzultacija kardijalnog kirurga oragnizirana je u prosjeku svaki mjesec u našoj ustanovi, gdje se ujedno obavljaju i prvi postoperativni pregledi. Uz spomenutu suradnju usko surađujemo i s Klinikama za kardiologiju : KB Dubrava, KBC Rijeka, KBC Zagreb. U više navrata interventni kardiolozi iz KB Dubrava i KBC Rijeka prethodnih godina dolazili su educirati naše djelatnike, te se na taj način postigao kontinuitet u pružanju usluga (pPCI 24/7).
U suradnji s Službom za kirurgiju u sklopu Odjela postavljaju se trajni elektrostimulatori srca kao i CRT i ICD.
Od siječnja 2016. godine kao sastavni dio Odjela funkcionira i Služba za kardiorehabilitaciju, te je na taj način bolesnicima omogućena ambulantna rehabilitacija nakon preboljelog AKS, odnosno nakon bilo kojeg oblika revaskularizacijske terapije i operativnog zbrinjavanja valvularnih grešaka. Program je baziran na timskom pristupu, koji se sastoji od dva fizioterapeuta, kardiologa, psihloga i nutricionista.

Poliklinički dio odjela nalazi se u prizemlju u novim prostorijama za polikliničku djelatnost. U ambulatnom dijelu pružaju se slijedeće usluge: EKG, 24h Holter EKG, 24h Holter krvnog tlaka, kardiološki pregledi, ergometrijsko testiranje, ehokardiografski pregled (UZV) (transtorakali i transezogafijski). U prostorima Poliklinike za dijabetes radi se ultrazvučni doplerski pregled perifernih arterija i vena kao i renalnih arterija.

Od 2021. godine Odjel za kardiologiju pokrenuo je i ECMO program.

DIJAGNOSTIČKI, TERAPIJSKI I OPERACIJSKI POSTUPCI